Tự phong cho mình là người biết thoả mãn nhất Vịnh Bắc Bộ

Tự phong cho mình là người biết thoả mãn nhất Vịnh Bắc Bộ. Tết ko có thưởng, vừa trượt hẳn cái hợp đồng PR cũng ko nuối tiếc. Thôi thì bớt đi cái áo mới súng sính sắm Tết là đc. Năm nay Cty TNHH 1 thành viên ưu tú cho nhân viên chăm chỉ nhất năm nghỉ Tết sớm!
P/s1: Các bố mẹ gắng xếp lịch em tư vấn nốt mấy bài Sinh Trắc Vân Tay trong tuần này thôi hén!
Em đa tạ!
P/s2: còn khách khứa, đối tác nào nợ em xiền cho em xin nốt nhớ. Coi như khoản í em tự mị là thưởng Tết nhân viên xuất sắc của năm cái nhớ!
#TựdưngTết


Facebook: https://www.facebook.com/huepr

3 thoughts on “Tự phong cho mình là người biết thoả mãn nhất Vịnh Bắc Bộ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tự phong cho mình là người biết thoả mãn nhất Vịnh Bắc Bộ

Tự phong cho mình là người biết thoả mãn nhất Vịnh Bắc Bộ. Tết ko có thưởng, vừa trượt hẳn cái hợp đồng PR cũng ko nuối tiếc. Thôi thì bớt đi cái áo mới súng sính sắm Tết là đc. Năm nay Cty TNHH 1 thành viên ưu tú cho nhân viên chăm chỉ nhất năm nghỉ Tết sớm!
P/s1: Các bố mẹ gắng xếp lịch em tư vấn nốt mấy bài Sinh Trắc Vân Tay trong tuần này thôi hén!
Em đa tạ!
P/s2: còn khách khứa, đối tác nào nợ em xiền cho em xin nốt nhớ. Coi như khoản í em tự mị là thưởng Tết nhân viên xuất sắc của năm cái nhớ!
#TựdưngTết


Facebook: https://www.facebook.com/huepr

3 thoughts on “Tự phong cho mình là người biết thoả mãn nhất Vịnh Bắc Bộ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *