Ngồi trên xe mà anh tài xế mở bài hát này

Ngồi trên xe mà anh tài xế mở bài hát này, vừa lạnh vừa nhớ!
Nhớ người đang ở vùng tuyết trắng Ba Lê?
Hay nhớ nụ cười cô bé đen nhẻm xứ Ban Mê?
Thôi, ngủ 1 giấc đã; trong giấc mơ mà gặp ai thì nhớ người đó thôi!


Facebook: https://www.facebook.com/loi.huynhthanh

2 thoughts on “Ngồi trên xe mà anh tài xế mở bài hát này”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *